ΨΑΞΕ ΜΕ!

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

A Αγαθόκλεια => αγαθή + κλέος, η έχουσα καλή φήµη. Αγαθοκλής => αγαθός + κλέος, ο έχων καλή φήµη. Αγαθονίκη: => αγαθή + νίκη, η νικήτρια ένδοξης νίκης. Αγησίλαος => άγω + λαός Aγλαία => αγλαός =φωτεινός,λαµπερός Αθηναγόρας => Αθήναι + αγορά, ο σοφός αγορητής. Αθηνόδωρος => Αθηνά + δώρο, δώρο της Αθηνάς, ο σοφός. Αλέξανδρος => αλέξω: αποµακρύνω + ανήρ,ο ανδρείος Άλκηστις => αλκή= αποκρούω + εστία Αλκιβιάδης => αλκή + βία Αλκµήνη => αλκή + µήνη:σελήνη Ανάργυρος => α(στερητ.) +αργύρια Αναστάσιος => ανα + ίστηµι:στέκοµαι Ανδρέας => ανδρείος => ανηρ Ανδροκλής => ανήρ + κλέος Ανδροµάχη => ανηρ + µάχω Ανδρόµεδα => ανηρ + µέδω = άρχω Αριάδνη: => άρι:πολύ + αγνή Αριστόβουλος => άριστος + βουλή, ο άριστος σύµβουλος. Αριστογένης => άριστος + γένος, ο ευγενής. Αριστοκλής => άριστος + κλέος, ο έχων άριστη δόξα. Αριστοµένης => άριστος + µένος, ο ανδρειότατος Ασία => άση = κόρος = πλούσια χώρα ή απο άτος = µεγάλη έκταση Αττική => αττα = ατταική =παλαιότατη Αχαιός => α(επιτ.) +γαία => γηγενής Αφροδίτη => αφρός + αναδύω B Βαρβάρα => βάρβαρος Βασίλειος => βασιλεύς Γ Γλυκερία => γλυκύς Γεώργιος => εκ του γεωργώ =γη + έργο ∆ ∆έσποινα => δεσπόζω ∆ηµήτριος => ∆η (δωρικό τύπο του Γη) + µήτηρ ∆ηµοσθένης => δήµος + σθένος, η δύναµη του λαού ∆ιογένης => Ζευς + γένος, ο Θεογέννητος ∆ιοµήδης => ∆ιός + µέδων:άρχων, ο άρχων µε θεία δύναµη. ∆ιόσκουρος => ∆ιος + κούρος ∆ιώνη => εκ του ∆ιός, η θεϊκή. Ε Ελένη => ελένη, που σηµαίνει «λαµπάδα» ή από τη ρίζα ελε- που σηµαίνει κυριεύω, κατακτώ Ειρήνη => είρω (λέγω ) + νους Εκτωρ => εκ του εχω Επαµεινώνδας=> επί + άµεινον, ο προοδευτικός Ερατώ => ερώ: αγαπώ Εριφύλη => έρι:πολύ + φύλον Ετεοκλής => ετεός:αληθής + κλέος, ο έχων αληθινή δόξα. Ευάγγελος => ευ +αγγέλω Ευαγόρας => ευ + αγορεύω, ο καλός οµιλητής. Ευανθία => ευ + άνθος Ευγενία => ευ +γένος Ευδοκία => ευ +δοκώ=έχω άποψη Ευδοξία => ευ + δόξα, η έχουσα καλή φήµη Ευνοµία => ευ + νέµω:διανέµω Ευρυβιάδης => ευρύς + βία Ευρυσθένης => ευρύς + σθένος Ευρώπη => ευρύς + ωψ Ευρώτας => ευ + ροος Ευτέρπη => ευ + τέρπω, η πολύ ευχάριστη Ευτύχιος => ευ + τύχη Ευφηµία => ευ + φηµί H Hρακλής => Ηρα +κλέος Θ Θάλλεια => εκ του θάλλω(ειµαι πλήρης) Θέµις => τίθηµι = θεσµός Θεµιστοκλής => θέµις(δικαιοσύνη) + κλέος Θεοδώρα => Θεού + δώρο Θεόφιλος => Θεού + φίλος Θεσσαλία => θέσις + αλς(θάλασσα) Θησέας =>θήσω,εκ του τίθηµι Θουκυδίδης => Θεού + κύδος:δόξα, ο δοξάζων τον θεό. Θράκη => θράσσω =καταστρέφω Θρασύβουλος => θρασύς + βουλεύοµαι Ι Ιαπετος => ιάπτω = πέµπω Ιάσων => ίασις: θεραπεία Ιοκάστη => ίον + κάζω:στολίζω Ιππολύτη => ίππος + λύω Ιφιγένεια => ίφι:ισχυρά + γίγνοµαι Κ Καλλιόπη => κάλλος + ωψ:οφθαλµός Καλλιρρόη => καλώς + ρέω Κασσιόπη => καινυµι(υπερέχω) + οψ Κλέαρχος => κλέος + άρχω, ο ένδοξος άρχων Κλεόβουλος => κλέος + βουλή, ο επινοητικότατος. Κλεοµένης => κλέος + µένος, ο ένδοξος για τη γενναιότητά του. Κλεονίκη => κλέος + νίκη, η ένδοξη νικήτρια. Κλεοπάτρα => κλέος + πάτρη, η δόξα της πατρίδος. Λ Λάκων => λα (επιτ.) + ακέων = ολιγοµίλητος Λαέρτης => λαός + αίρω =εκλέγω Λέανδρος => λαός + ανήρ, ο ανδρείος του λαού. Λεωνίδας => λαός + οιδα + γνωρίζω Λητώ => λανθάνω Λυσιστράτη => λύω + στρατός Μ Μακεδών => µακεδνός = υψηλός,µακρός Μενέλαος => µένος + λαός Μιλτιάδης => µίλτος: ερυθρά βαφή Ν Ναυσικά => ναυς + καίνυµαι:υµνούµαι Νεοκλής => νέος + κλέος Νέστωρ => εκ του νεοµαι = επιστρέφω Νεφέλη => νέφω: χύνω ύδωρ Νικηφόρος => νίκη + φέρω Νικόλαος => νίκη + λαός Ξ Ξενοφών => ξένος + φωνέω ο Οδυσσέας => οδύσσοµαι: διώκοµαι Οιδίπους => υδής + πους = ο έχων πρησµένα πόδια Όλυµπος => εκ του λάµπω Ορέστης => όρος + ίσταµαι Π Πανδώρα => παν + δώρο Παρασκευή => παρα + σκευάζω Πασιφάη =>πας + φάος (φως) Πάτροκλος => πατρίς + κλέος Παυσανίας => εκ του παύω Πελασγός => 1) πέλας = κοντινός + γη 2) εκ του πέλαγος Περικλής => περί + κλέος, ο ένδοξος Περσέας => εκ του πέρθω = εκπορθω,καταστρέφω Πηνελόπη => πήνη:υφάδι + λέπω:εκτυλίσσω Πολυδεύκης => πολύ + δεύκος:γλεύκος, ο πολύ γλυκός Πολύδωρος => πολλά + δώρα Πολυξένη => πολύ + ξενί Ποσειδών => πόσις(ποταµός) + είδω =είµαι αρµόδιος Προµηθέας => 1) προ + µύθος 2) προ + µήθος = µέριµνα = ο προνοητικός Πυθαγόρας => πυνθάνοµαι + αγορεύω Ρ Ρέα => εκ του ράος =έτοιµος Σ Σαλαµίνα => αλς(σαλ) + µίνυς = µικρός=βρίσκεται κοντά στην ξηρά Σλάβος => σάλος + βάω (βαίνω) Σοφοκλής => σοφός + κλέος, ο έχων δόξα σοφού Σπάρτη => σπείρω Στέργιος => στέργω = δείχνω στοργή Στυλιανός => στύλος Σωκράτης => σώζω + κράτος Τ Τερψιχόρη => τέρπω + χορός Τηλέµαχος => τηλέ: µακριά + µάχοµαι Τιµόθεος => τιµή + Θεός Φ Φειδιππίδης => φείδοµαι + ιππος Φίλιππος => φίλος + ίππος Φρίξος => φρίττω Φοίβος => φάος = φωτεινός Χ Χαρίλαος => χάρη + λαός Χριστόφορος => Χριστός + φέρω Ω Ωρωπός => η ώρ-ο (η φροντίδα) + το ουσιασ. οπός (= γαλακτώδης χυµός που παίρνει Κανείς Κεντώντας το φυτό)= αυτός που έχει τη φροντίδα της συγκοµιδής του χυµοι. φυτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You Tube